Avmaskning av hund

Inälvsmask kan vara orsaken till mag- och tarmproblem hos din hund. Smittan kan spridas från djur till djur genom kontakt med infekterad avföring. Valpar kan smittas av tiken, ofta redan i fosterstadiet, men även genom mjölken när de diar.
 

Spolmask

Den parasit som oftast förekommer hos hundar i Sverige är spolmask. Valpar är ofta utsatta för smitta och är känsliga för spolmask. Äldre hundar kan bära på spolmask och sprida smitta. Behandling med Flubenol® vet. tar hand om eventuell spolmask hos din hund.
 

Andra inälvsmaskar

Hakmask och bandmask är andra maskar som kan förekomma. Dessa typer är sällsynta hos hundar i Sverige, och rutinbehandling är inte nödvändig. 

Flubenol® vet. (flubendazol) - enkelt att ge

Graderad doseringsspruta, 7,5 ml.

0,5 ml pasta per kg kroppsvikt dagligen i tre dagar. (dvs en doseringsspruta räcker till att behandla en hund som väger upp till 5 kg i 3 dagar)

Pastan kan ges direkt i munhålan eller blandas i foder.

Flubenol® vet. rekommenderad behandling

Valpar avmaskas enligt följande program dvs. när de uppnått en ålder av:

  • 2 veckor
  • 4 veckor
  • 8 veckor
  • 12 veckor (vid leverans)

Tikar avmaskas vid behov samtidigt som valparna avmaskas första gången. Nyinköpta valpar med okänd status: avmaskas två gånger med två veckors mellanrum. Vid påvisad förekomst av inälvsmask hos äldre djur avmaskas 2 ggr med 2 veckors mellanrum.

Hakmask: diskutera intervall från fall till fall med veterinär

Beställ mer information

Fyll i formuläret så skickar vi kostnadsfritt mer information till dig.


Copyright © Orion Pharma Animal Health,
Djupdalsvägen 7, Box 334, SE-192 30 Sollentuna, Tel: (+46) 08 623 64 40, Fax: (+46) 08 623 64 80